جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1393/06/02 دوره : نهم شماره ثبت : 502 شماره اجلاسیه : 238 ترتیب چاپ : 1164 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  آموزش و تحقیقات

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1393/05/19 دوره : نهم شماره ثبت : 489 شماره اجلاسیه : 232 ترتیب چاپ : 1138 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  اجتماعی
فرعی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی ، برنامه و بودجه و محاسبات ، عمران، فرهنگی ، شوراها و امور داخلی کشور


دفتر
اصلی :  مطالعات زیربنایی
فرعی :  مطالعات برنامه و بودجه ، مطالعات حقوقی ، مطالعات سیاسی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1393/05/01 دوره : نهم شماره ثبت : 487 شماره اجلاسیه : 231 ترتیب چاپ : 1128 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  شوراها و امور داخلی کشور
فرعی :  فرهنگی ، قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی


دفتر
اصلی :  مطالعات حقوقی
فرعی :  مطالعات فرهنگی، مطالعات سیاسی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1393/05/01 دوره : نهم شماره ثبت : 486 شماره اجلاسیه : 231 ترتیب چاپ : 1127 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  اجتماعی
فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، فرهنگی ، اقتصادی ، آموزش و تحقیقات، قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی


دفتر
اصلی :  مطالعات برنامه و بودجه
فرعی :  مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1393/04/22 دوره : نهم شماره ثبت : 477 شماره اجلاسیه : 226 ترتیب چاپ : 1105 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  برنامه و بودجه و محاسبات
فرعی :  اقتصادی


دفتر
اصلی :  مطالعات اقتصادی
فرعی :  مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1393/04/15 دوره : نهم شماره ثبت : 474 شماره اجلاسیه : 223 ترتیب چاپ : 1094 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی
فرعی :  عمران، قضایی و حقوقی ، شوراها و امور داخلی کشور


دفتر
اصلی :  مطالعات زیربنایی
فرعی :  مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1393/04/03 دوره : نهم شماره ثبت : 469 شماره اجلاسیه : 221 ترتیب چاپ : 1081 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  شوراها و امور داخلی کشور
فرعی :  قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی


دفتر
اصلی :  مطالعات حقوقی
فرعی :  مطالعات فناوری های نوین ، مطالعات سیاسی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1393/03/27 دوره : نهم شماره ثبت : 466 شماره اجلاسیه : 218 ترتیب چاپ : 1067 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی
فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، امنیت ملی و سیاست خارجی


دفتر
اصلی :  مطالعات زیربنایی
فرعی :  مطالعات برنامه و بودجه ، مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی ، مطالعات سیاسی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1393/03/25 دوره : نهم شماره ثبت : 464 شماره اجلاسیه : 217 ترتیب چاپ : 1064 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  برنامه و بودجه و محاسبات

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1393/03/20 دوره : نهم شماره ثبت : 461 شماره اجلاسیه : 215 ترتیب چاپ : 1057 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  برنامه و بودجه و محاسبات
فرعی :  اقتصادی ، آموزش و تحقیقات


دفتر
اصلی :  مطالعات فناوری های نوین
فرعی :  مطالعات برنامه و بودجه ، مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی

زندگینامه

نام: قاسم احمدی  -  محل تولد: نوشهر
سال تولد: 1344 ه.ش
پیشینه تحصیلی:
کارشناسی علوم اجتماعی- دانشگاه تهران- 1369
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی-دانشگاه آزاد اسلامی، علوم تحقیقات تهران - 1375  
دانشجوی سال آخر دوره دکترا در رشته مدیریت 

اطلاعات تماس

  • 682 11 522 011
  • 683 11 522 011
  • مازندران - چالوس - خیابان 17 شهریور - جنب هتل کوروش - کوچه وصال