جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1393/02/21 دوره : نهم شماره ثبت : 449 شماره اجلاسیه : 207 ترتیب چاپ : 1021 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  فرهنگی
فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، آموزش و تحقیقات


دفتر
اصلی :  مطالعات فرهنگی
فرعی :  مطالعات برنامه و بودجه ، مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1393/01/19 دوره : نهم شماره ثبت : 445 شماره اجلاسیه : 196 ترتیب چاپ : 979 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  آموزش و تحقیقات
فرعی :  بهداشت و درمان


دفتر
اصلی :  مطالعات اجتماعی
فرعی :  مطالعات برنامه و بودجه ، مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1392/12/26 دوره : نهم شماره ثبت : 444 شماره اجلاسیه : 194 ترتیب چاپ : 975 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی
فرعی :  اجتماعی


دفتر
اصلی :  مطالعات زیربنایی
فرعی :  مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1392/12/26 دوره : نهم شماره ثبت : 443 شماره اجلاسیه : 194 ترتیب چاپ : 974 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  اجتماعی
فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، قضایی و حقوقی


دفتر
اصلی :  مطالعات برنامه و بودجه
فرعی :  مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1392/12/18 دوره : نهم شماره ثبت : 435 شماره اجلاسیه : 190 ترتیب چاپ : 959 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس


دفتر
اصلی :  مطالعات برنامه و بودجه
فرعی :  مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1392/11/01 دوره : نهم شماره ثبت : 430 شماره اجلاسیه : 172 ترتیب چاپ : 927 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی
فرعی :  فرهنگی ، آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان ، صنایع و معادن ، قضایی و حقوقی


دفتر
اصلی :  مطالعات زیربنایی
فرعی :  مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1392/10/30 دوره : نهم شماره ثبت : 429 شماره اجلاسیه : 171 ترتیب چاپ : 924 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  اجتماعی
فرعی :  آموزش و تحقیقات، قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی


دفتر
اصلی :  مطالعات اجتماعی
فرعی :  مطالعات برنامه و بودجه ، مطالعات سیاسی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1392/10/18 دوره : نهم شماره ثبت : 428 شماره اجلاسیه : 170 ترتیب چاپ : 916 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
فرعی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی ، مشترک، اجتماعی


دفتر
اصلی :  مطالعات زیربنایی
فرعی :  مطالعات برنامه و بودجه ، مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1392/10/17 دوره : نهم شماره ثبت : 427 شماره اجلاسیه : 169 ترتیب چاپ : 915 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  بهداشت و درمان
فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، عمران، اقتصادی ، شوراها و امور داخلی کشور، اجتماعی


دفتر
اصلی :  مطالعات اقتصادی
فرعی :  مطالعات حقوقی ، مطالعات اجتماعی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1392/10/01 دوره : نهم شماره ثبت : 418 شماره اجلاسیه : 163 ترتیب چاپ : 898 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس


دفتر
اصلی :  مطالعات حقوقی

زندگینامه

نام: قاسم احمدی  -  محل تولد: نوشهر
سال تولد: 1344 ه.ش
پیشینه تحصیلی:
کارشناسی علوم اجتماعی- دانشگاه تهران- 1369
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی-دانشگاه آزاد اسلامی، علوم تحقیقات تهران - 1375  
دانشجوی سال آخر دوره دکترا در رشته مدیریت 

اطلاعات تماس

  • 682 11 522 011
  • 683 11 522 011
  • مازندران - چالوس - خیابان 17 شهریور - جنب هتل کوروش - کوچه وصال