جزئیات
دوره : نهم شماره ثبت : 400 ترتیب چاپ : 859 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  آموزش و تحقیقات
فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، فرهنگی ، اقتصادی ، صنایع و معادن ، قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی


دفتر
اصلی :  مطالعات اجتماعی
فرعی :  مطالعات برنامه و بودجه ، مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1392/09/13 دوره : نهم شماره ثبت : 409 شماره اجلاسیه : 159 ترتیب چاپ : 876 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  آموزش و تحقیقات
فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، اجتماعی


دفتر
اصلی :  مطالعات اجتماعی
فرعی :  مطالعات برنامه و بودجه ، مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1392/09/06 دوره : نهم شماره ثبت : 402 شماره اجلاسیه : 156 ترتیب چاپ : 861 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  قضایی و حقوقی
فرعی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی ، برنامه و بودجه و محاسبات ، عمران، اقتصادی ، آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان ، صنایع و معادن ، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی


دفتر
اصلی :  مطالعات فناوری های نوین
فرعی :  کسب و کار، مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1392/08/19 دوره : نهم شماره ثبت : 388 شماره اجلاسیه : 150 ترتیب چاپ : 831 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی
فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی ، آموزش و تحقیقات، انرژی، صنایع و معادن ، قضایی و حقوقی ، شوراها و امور داخلی کشور، اجتماعی


دفتر
اصلی :  مطالعات زیربنایی
فرعی :  مطالعات برنامه و بودجه ، مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1392/08/15 دوره : نهم شماره ثبت : 386 شماره اجلاسیه : 149 ترتیب چاپ : 829 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  اقتصادی
فرعی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی ، برنامه و بودجه و محاسبات


دفتر
اصلی :  مطالعات اقتصادی
فرعی :  مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1392/08/14 دوره : نهم شماره ثبت : 385 شماره اجلاسیه : 148 ترتیب چاپ : 824 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  شوراها و امور داخلی کشور
فرعی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی ، عمران، فرهنگی ، آموزش و تحقیقات، انرژی، بهداشت و درمان ، صنایع و معادن ، قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی


دفتر
اصلی :  مطالعات زیربنایی
فرعی :  مطالعات برنامه و بودجه ، مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات حقوقی ، مطالعات اجتماعی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1392/07/30 دوره : نهم شماره ثبت : 379 شماره اجلاسیه : 142 ترتیب چاپ : 803 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  برنامه و بودجه و محاسبات
فرعی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی ، عمران، اقتصادی ، انرژی


دفتر
اصلی :  مطالعات برنامه و بودجه
فرعی :  مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1392/07/28 دوره : نهم شماره ثبت : 377 شماره اجلاسیه : 141 ترتیب چاپ : 798 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
فرعی :  شوراها و امور داخلی کشور


دفتر
اصلی :  مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1392/07/17 دوره : نهم شماره ثبت : 374 شماره اجلاسیه : 140 ترتیب چاپ : 790 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  قضایی و حقوقی
فرعی :  بهداشت و درمان ، اجتماعی


دفتر
اصلی :  مطالعات حقوقی
فرعی :  مطالعات اجتماعی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1392/07/17 دوره : نهم شماره ثبت : 373 شماره اجلاسیه : 140 ترتیب چاپ : 789 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  قضایی و حقوقی
فرعی :  بهداشت و درمان ، اجتماعی


دفتر
اصلی :  مطالعات حقوقی
فرعی :  مطالعات اجتماعی

زندگینامه

نام: قاسم احمدی  -  محل تولد: نوشهر
سال تولد: 1344 ه.ش
پیشینه تحصیلی:
کارشناسی علوم اجتماعی- دانشگاه تهران- 1369
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی-دانشگاه آزاد اسلامی، علوم تحقیقات تهران - 1375  
دانشجوی سال آخر دوره دکترا در رشته مدیریت 

اطلاعات تماس

  • 682 11 522 011
  • 683 11 522 011
  • مازندران - چالوس - خیابان 17 شهریور - جنب هتل کوروش - کوچه وصال