جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1392/07/02 دوره : نهم شماره ثبت : 366 شماره اجلاسیه : 133 ترتیب چاپ : 760 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  شوراها و امور داخلی کشور
فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات


دفتر
اصلی :  مطالعات سیاسی
فرعی :  مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1392/06/31 دوره : نهم شماره ثبت : 359 شماره اجلاسیه : 132 ترتیب چاپ : 750 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  اجتماعی
فرعی :  فرهنگی ، اقتصادی


دفتر
اصلی :  مطالعات فرهنگی
فرعی :  مطالعات برنامه و بودجه ، مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1392/06/31 دوره : نهم شماره ثبت : 358 شماره اجلاسیه : 132 ترتیب چاپ : 749 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  اقتصادی
فرعی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی ، انرژی، شوراها و امور داخلی کشور


دفتر
اصلی :  مطالعات برنامه و بودجه
فرعی :  مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1392/06/13 دوره : نهم شماره ثبت : 357 شماره اجلاسیه : 131 ترتیب چاپ : 736 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  آموزش و تحقیقات
فرعی :  اجتماعی


دفتر
اصلی :  مطالعات اجتماعی
فرعی :  مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1390/06/12 دوره : نهم شماره ثبت : 354 شماره اجلاسیه : 130 ترتیب چاپ : 730 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  اجتماعی
فرعی :  قضایی و حقوقی


دفتر
اصلی :  مطالعات برنامه و بودجه
فرعی :  مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1392/06/10 دوره : نهم شماره ثبت : 353 شماره اجلاسیه : 129 ترتیب چاپ : 723 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی
فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی ، آموزش و تحقیقات، صنایع و معادن ، قضایی و حقوقی ، شوراها و امور داخلی کشور، اجتماعی ، ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴


دفتر
اصلی :  مطالعات زیربنایی
فرعی :  مطالعات برنامه و بودجه ، مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1392/06/05 دوره : نهم شماره ثبت : 347 شماره اجلاسیه : 127 ترتیب چاپ : 706 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  امنیت ملی و سیاست خارجی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1392/05/16 دوره : نهم شماره ثبت : 342 شماره اجلاسیه : 121 ترتیب چاپ : 693 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  برنامه و بودجه و محاسبات
فرعی :  عمران


دفتر
اصلی :  مطالعات برنامه و بودجه
فرعی :  مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1392/05/15 دوره : نهم شماره ثبت : 341 شماره اجلاسیه : 120 ترتیب چاپ : 690 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
فرعی :  قضایی و حقوقی


دفتر
اصلی :  مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1392/04/30 دوره : نهم شماره ثبت : 337 شماره اجلاسیه : 113 ترتیب چاپ : 669 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  برنامه و بودجه و محاسبات
فرعی :  فرهنگی ، بهداشت و درمان


دفتر
اصلی :  مطالعات اجتماعی
فرعی :  مطالعات برنامه و بودجه ، مطالعات حقوقی

زندگینامه

نام: قاسم احمدی  -  محل تولد: نوشهر
سال تولد: 1344 ه.ش
پیشینه تحصیلی:
کارشناسی علوم اجتماعی- دانشگاه تهران- 1369
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی-دانشگاه آزاد اسلامی، علوم تحقیقات تهران - 1375  
دانشجوی سال آخر دوره دکترا در رشته مدیریت 

اطلاعات تماس

  • 682 11 522 011
  • 683 11 522 011
  • مازندران - چالوس - خیابان 17 شهریور - جنب هتل کوروش - کوچه وصال