جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1392/03/06 دوره : نهم شماره ثبت : 313 شماره اجلاسیه : 100 ترتیب چاپ : 594 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  بهداشت و درمان
فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، اجتماعی


دفتر
اصلی :  مطالعات اجتماعی
فرعی :  مطالعات برنامه و بودجه ، مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1392/03/06 دوره : نهم شماره ثبت : 311 شماره اجلاسیه : 100 ترتیب چاپ : 592 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  برنامه و بودجه و محاسبات
فرعی :  فرهنگی ، بهداشت و درمان ، اجتماعی


دفتر
اصلی :  مطالعات اجتماعی
فرعی :  مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1392/03/01 دوره : نهم شماره ثبت : 310 شماره اجلاسیه : 97 ترتیب چاپ : 590 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  برنامه و بودجه و محاسبات
فرعی :  اقتصادی ، ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴


دفتر
اصلی :  مطالعات برنامه و بودجه
فرعی :  مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1392/03/01 دوره : نهم شماره ثبت : 307 شماره اجلاسیه : 97 ترتیب چاپ : 587 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  بهداشت و درمان
فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، آموزش و تحقیقات، اجتماعی


دفتر
اصلی :  مطالعات اجتماعی
فرعی :  مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1392/02/30 دوره : نهم شماره ثبت : 301 شماره اجلاسیه : 95 ترتیب چاپ : 581 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  انرژی
فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی


دفتر
اصلی :  مطالعات انرژی ، صنعت و معدن
فرعی :  مطالعات برنامه و بودجه ، مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1392/02/29 دوره : نهم شماره ثبت : 299 شماره اجلاسیه : 94 ترتیب چاپ : 579 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  صنایع و معادن
فرعی :  اقتصادی


دفتر
اصلی :  مطالعات انرژی ، صنعت و معدن
فرعی :  کسب و کار، مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1392/02/28 دوره : نهم شماره ثبت : 296 شماره اجلاسیه : 93 ترتیب چاپ : 574 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  اقتصادی
فرعی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی


دفتر
اصلی :  مطالعات اقتصادی
فرعی :  مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1392/02/28 دوره : نهم شماره ثبت : 295 شماره اجلاسیه : 93 ترتیب چاپ : 573 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، قضایی و حقوقی


دفتر
اصلی :  مطالعات حقوقی
فرعی :  مطالعات سیاسی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1392/02/28 دوره : نهم شماره ثبت : 294 شماره اجلاسیه : 93 ترتیب چاپ : 572 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس


دفتر
اصلی :  مطالعات حقوقی
فرعی :  مطالعات سیاسی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1392/02/25 دوره : نهم شماره ثبت : 282 شماره اجلاسیه : 92 ترتیب چاپ : 560 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  اجتماعی
فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، فرهنگی ، آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان


دفتر
اصلی :  مطالعات اجتماعی
فرعی :  مطالعات حقوقی

زندگینامه

نام: قاسم احمدی  -  محل تولد: نوشهر
سال تولد: 1344 ه.ش
پیشینه تحصیلی:
کارشناسی علوم اجتماعی- دانشگاه تهران- 1369
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی-دانشگاه آزاد اسلامی، علوم تحقیقات تهران - 1375  
دانشجوی سال آخر دوره دکترا در رشته مدیریت 

اطلاعات تماس

  • 682 11 522 011
  • 683 11 522 011
  • مازندران - چالوس - خیابان 17 شهریور - جنب هتل کوروش - کوچه وصال