جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1392/02/03 دوره : نهم شماره ثبت : 270 شماره اجلاسیه : 85 ترتیب چاپ : 535 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
فرعی :  اقتصادی ، قضایی و حقوقی


دفتر
اصلی :  مطالعات حقوقی
فرعی :  مطالعات اقتصادی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1392/02/03 دوره : نهم شماره ثبت : 269 شماره اجلاسیه : 85 ترتیب چاپ : 534 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  قضایی و حقوقی
فرعی :  عمران


دفتر
اصلی :  مطالعات حقوقی
فرعی :  مطالعات زیربنایی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1392/02/03 دوره : نهم شماره ثبت : 268 شماره اجلاسیه : 85 ترتیب چاپ : 533 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  برنامه و بودجه و محاسبات
فرعی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی ، اقتصادی ، انرژی، اجتماعی ، ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴


دفتر
اصلی :  مطالعات اقتصادی
فرعی :  مطالعات برنامه و بودجه ، مطالعات زیربنایی ، مطالعات اجتماعی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1391/12/27 دوره : نهم شماره ثبت : 260 شماره اجلاسیه : 78 ترتیب چاپ : 510 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  قضایی و حقوقی
فرعی :  آموزش و تحقیقات، صنایع و معادن ، شوراها و امور داخلی کشور


دفتر
اصلی :  مطالعات زیربنایی
فرعی :  مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1391/12/01 دوره : نهم شماره ثبت : 243 شماره اجلاسیه : 70 ترتیب چاپ : 465 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  صنایع و معادن
فرعی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی ، برنامه و بودجه و محاسبات ، عمران، فرهنگی ، اقتصادی ، آموزش و تحقیقات، قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی، شوراها و امور داخلی کشور، اجتماعی ، ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴


دفتر
اصلی :  مطالعات انرژی ، صنعت و معدن
فرعی :  مطالعات برنامه و بودجه ، مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1391/11/24 دوره : نهم شماره ثبت : 235 شماره اجلاسیه : 67 ترتیب چاپ : 452 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  برنامه و بودجه و محاسبات
فرعی :  آموزش و تحقیقات


دفتر
اصلی :  مطالعات اجتماعی
فرعی :  مطالعات برنامه و بودجه ، مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1391/11/24 دوره : نهم شماره ثبت : 234 شماره اجلاسیه : 67 ترتیب چاپ : 451 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  آموزش و تحقیقات
فرعی :  فرهنگی ، بهداشت و درمان ، امنیت ملی و سیاست خارجی


دفتر
اصلی :  مطالعات اجتماعی
فرعی :  مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1391/11/18 دوره : نهم شماره ثبت : 233 شماره اجلاسیه : 66 ترتیب چاپ : 447 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  فرهنگی
فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، شوراها و امور داخلی کشور


دفتر
اصلی :  مطالعات فرهنگی
فرعی :  مطالعات برنامه و بودجه ، مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1391/11/17 دوره : نهم شماره ثبت : 228 شماره اجلاسیه : 65 ترتیب چاپ : 438 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  شوراها و امور داخلی کشور
فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، عمران، فرهنگی ، آموزش و تحقیقات، قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی


دفتر
اصلی :  مطالعات برنامه و بودجه
فرعی :  مطالعات فرهنگی، مطالعات اقتصادی ، مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی ، مطالعات سیاسی ، مطالعات اجتماعی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1391/11/04 دوره : نهم شماره ثبت : 223 شماره اجلاسیه : 63 ترتیب چاپ : 429 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  اجتماعی
فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان


دفتر
اصلی :  مطالعات اجتماعی
فرعی :  مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی

زندگینامه

نام: قاسم احمدی  -  محل تولد: نوشهر
سال تولد: 1344 ه.ش
پیشینه تحصیلی:
کارشناسی علوم اجتماعی- دانشگاه تهران- 1369
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی-دانشگاه آزاد اسلامی، علوم تحقیقات تهران - 1375  
دانشجوی سال آخر دوره دکترا در رشته مدیریت 

اطلاعات تماس

  • 682 11 522 011
  • 683 11 522 011
  • مازندران - چالوس - خیابان 17 شهریور - جنب هتل کوروش - کوچه وصال