جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1391/10/06 دوره : نهم شماره ثبت : 202 شماره اجلاسیه : 54 ترتیب چاپ : 376 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
فرعی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی ، مشترک بررسی طرح نحوه اجرای بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و جزء ۳ بند ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، برنامه و بودجه و محاسبات ، فرهنگی ، اقتصادی ، بهداشت و درمان ، صنایع و معادن ، قضایی و حقوقی


دفتر
اصلی :  مطالعات انرژی ، صنعت و معدن
فرعی :  مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1391/10/03 دوره : نهم شماره ثبت : 198 شماره اجلاسیه : 53 ترتیب چاپ : 370 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  قضایی و حقوقی
فرعی :  اجتماعی


دفتر
اصلی :  مطالعات حقوقی
فرعی :  مطالعات اجتماعی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1391/09/15 دوره : نهم شماره ثبت : 190 شماره اجلاسیه : 46 ترتیب چاپ : 345 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  اجتماعی
فرعی :  امنیت ملی و سیاست خارجی


دفتر
اصلی :  مطالعات برنامه و بودجه
فرعی :  مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1391/09/01 دوره : نهم شماره ثبت : 183 شماره اجلاسیه : 43 ترتیب چاپ : 332 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  قضایی و حقوقی
فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی ، آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان ، صنایع و معادن ، شوراها و امور داخلی کشور، اجتماعی


دفتر
اصلی :  مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1391/08/28 دوره : نهم شماره ثبت : 181 شماره اجلاسیه : 41 ترتیب چاپ : 318 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی
فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات


دفتر
اصلی :  مطالعات زیربنایی
فرعی :  مطالعات برنامه و بودجه ، مطالعات حقوقی

    ماده واحده :
    دولت مکلف است حداکثر به مدت 3 ماه فهرست تالابها و دریاچه های نیازمند حمایت را تهیه و عملیات اجرایی حمایتهای خود را حداکثر ظرف 3 سال به نتیجه برساند و در این جهت با بکارگیری همه امکانات مهندسی و عملیاتی خود بر پایه نظریات کارشناسان مجرب داخلی و تجربیات سازمانها و کشورهایی که بحرانهای مشابه را تجربه کرده اند اقدام کند. [ نظر دهید ]


        تبصره 1 :
        منابع مورد نیاز این قانون درسال جاری از محل ردیف های مصوب بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران تامین می شود . بدیهی است این پیش بینی در بودجه سنوات آتی تا احیاء و نجات تالابها و دریاچه ها و برطرف شدن تهدیدات آسیب رساندن به دریاچه ها و تالابها استمرار خواهد یافت. [ نظر دهید ]
        تبصره 2 :
        تامین حقابه زیست محیطی آزاد توسط سازمان حفاظت محیط زیست  [ نظر دهید ]
        تبصره 3 :
        احیای فضای سبز پیرامون آنها توسط وزات جهاد کشاورزی  [ نظر دهید ]
        تبصره 4 :
        تثبیت خاک و شن زارهای اطراف تالاب ها و دریاچه ها [ نظر دهید ]
        تبصره 5 :
        جلوگیری از برداشت صنعتی و معدن تالاب ها و دریاچه ها [ نظر دهید ]
        تبصره 6 :
        تثبیت کلیه تالابها و دریاچه های ایران در فهرست کنوانسیون بین المللی رامسر [ نظر دهید ]

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1391/08/23 دوره : نهم شماره ثبت : 177 شماره اجلاسیه : 39 ترتیب چاپ : 309 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  اقتصادی
فرعی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی ، برنامه و بودجه و محاسبات ، عمران، بهداشت و درمان ، صنایع و معادن ، قضایی و حقوقی ، ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴


دفتر
اصلی :  مطالعات اقتصادی
فرعی :  مطالعات برنامه و بودجه ، مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات حقوقی ، مطالعات اجتماعی


جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1391/07/26 دوره : نهم شماره ثبت : 161 شماره اجلاسیه : 32 ترتیب چاپ : 257 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  شوراها و امور داخلی کشور
فرعی :  قضایی و حقوقی ، اجتماعی


دفتر
اصلی :  مطالعات سیاسی
فرعی :  مطالعات حقوقی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1391/07/23 دوره : نهم شماره ثبت : 158 شماره اجلاسیه : 31 ترتیب چاپ : 250 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
فرعی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی ، برنامه و بودجه و محاسبات ، عمران، فرهنگی ، اقتصادی ، انرژی، صنایع و معادن ، شوراها و امور داخلی کشور، اجتماعی


دفتر
اصلی :  مطالعات اقتصادی
فرعی :  مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی ، مطالعات سیاسی

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1391/07/16 دوره : نهم شماره ثبت : 155 شماره اجلاسیه : 29 ترتیب چاپ : 239 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  برنامه و بودجه و محاسبات

جزئیات
تاریخ اعلام وصول : 1391/07/16 دوره : نهم شماره ثبت : 153 شماره اجلاسیه : 29 ترتیب چاپ : 237 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر


کمیسیون
اصلی :  برنامه و بودجه و محاسبات

زندگینامه

نام: قاسم احمدی  -  محل تولد: نوشهر
سال تولد: 1344 ه.ش
پیشینه تحصیلی:
کارشناسی علوم اجتماعی- دانشگاه تهران- 1369
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی-دانشگاه آزاد اسلامی، علوم تحقیقات تهران - 1375  
دانشجوی سال آخر دوره دکترا در رشته مدیریت 

اطلاعات تماس

  • 682 11 522 011
  • 683 11 522 011
  • مازندران - چالوس - خیابان 17 شهریور - جنب هتل کوروش - کوچه وصال